Where we are

milestone

 • 2531

  ก่อตั้ง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2531

 • 2536

  นำเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของอุปกรณ์เพื่อให้ 1 ป้ายโฆษณาสามารถแสดงภาพนิ่งได้ 3 ภาพ และกำหนดทิศทางการพลิกภาพ ได้ตามต้องการเช่น พลิกจากซ้ายไปขวาหรือ จากบนมาล่างในสื่อป้ายโฆษณาประเภทTrivision ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตามการใช้งานและสถานที่ติดตั้ง

 • 2537

  เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเป็น 3,000,000 บาท
  นำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมมาประยุกต์ ใช้กับธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาประเภท Billboard โดยดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง ในรูปแบบเสาเดี่ยว (Mono Pole) และ เสาคู่ (Double Pole) แทนโครงสร้างแบบถักใยแมงมุม (Steel Truss)

 • 2538

  เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเป็น 6,000,000 บาท

 • 2539

  ร่วมลงทุนกับบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดี เอ็น บีเอชดี จำกัด จากประเทศมาเลเชีย เพื่อจัดตั้งบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ รับผลิตภาพในระบบคอมพิวเตอร์อิงค์เจ็ท เพื่อใช้สำหรับงานผลิตสื่อป้ายโฆษณา ทั้งภายนอก และภายในอาคารหลายรูปแบบ
  ร่วมลงทุนกับบริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตสื่อป้ายโฆษณาชั้นนำจากประเทศอังกฤษ เพื่อจัดตั้งบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว คิดเป็นเงินลงทุน 10.20 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตสื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดเล็กต่ำกว่า 60 ตารางเมตร

 • 2539-2544

  ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังสื่อป้ายโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า เช่น สื่อป้ายโฆษณา Dyna Vision, Focus Display, City vision, Balloon, Airship เป็นต้น

 • 2545

  เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเป็น 100,000,000 บาท
  เริ่มนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เข้ามาใช้ในการบริหารงาน และได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน United Registrar of Systems Limited (URS) ประเทศอังกฤษเป็นรายแรก ในธุรกิจสื่อโฆษณาภายใต้สโลแกน สร้างสรรค์สื่อ ยึดถือ คุณภาพ

 • 2546

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 125,000,000 บาท และทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป และนำบริษัทเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ MAI และทำการกระจายหุ้นไปยังนักลงทุนครั้งแรกในวันที่ 29 กันยายน 2546
  ร่วมลงทุนกับบริษัท ไรท์ ซายน์ โอเอ็นเอ็ม สวีเดน เอบี ประเทศสวีเดน เพื่อจัดตั้งบริษัท มาโก้ไรท์ ซายน์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ในการลงทุนบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 80 การร่วมทุนจัดตั้งบริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ในการผลิตอุปกรณ์ ไตรวิชั่น โดยส่งผลประโยชน์ให้บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) สามารถลดต้นทุนจากการนำเข้ากลไกการขับหมุนระบบไตรวิชั่นจากต่างประเทศได้ถึง 50% รวมทั้งเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และเพิ่มสัดส่วนรายได้ของบริษัท
  ซื้อหุ้นของบริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 48.87% ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าไปถือหุ้น คือการใช้ประโยชน์จากโครงการใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณ ปากซอยลาดพร้าว 19
  ร่วมลงทุนในบริษัท เทค อะ ลุค จำกัด โดยเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 25 % ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 • 2548

  เพิ่มตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เทค อะ ลุค จำกัด จากการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มและเพิ่มทุน จาก 25 % เป็น 33.33 % ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

GROUP OF COMPANY

MACO

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

กว่า 28 ปี ที่บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) หรือ มาโก้ ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์เครือข่ายสื่อโฆษณาภายใต้แนวคิด Smart, Creative & Innovative ที่นำเอาความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อผลิตสื่อโฆษณาให้มีความทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า เชื่อมโยงระหว่างแบรนด์สินค้าและผู้บริโภค ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยทำเลติดตั้งที่ดีที่สุดกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ