Where we are

จากประสบการณ์กว่า 35 ปี บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “ร็อคเทค” ได้พัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้าน Transformative Innovation และ Communication โซลูชั่นส์ ที่มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นส์ด้านไอซีที (ICT Solutions), โซลูชั่นส์ด้านการสื่อสารในระบบขนส่งมวลชน (Transportation Solutions) และ โซลูชั่นส์ด้านจอดิจิทัล (Digital Display Solutions) โดยเราให้บริการในรูปแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่บริการด้านการให้คำปรึกษา บริการด้านการออกแบบ บริการจัดหาอุปกรณ์ บริการดำเนินงานและติดตั้ง รวมถึงบริการบำรุงรักษา นอกจากนี้ เรายังมีทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นของบริษัทฯ เองโดยเฉพาะ

วิสัยทัศน์
• เป็นผู้นำด้านการบริการไอซีที (ICT Solutions) ที่เป็นนวัตกรรม ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้าและชุมชน
พันธกิจ
• พัฒนาและส่งมอบบริการไอซีที (ICT Solutions) ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรในภาคส่วนต่างๆ
• มุ่งเน้นที่การยกระดับความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และความน่าเชื่อถือ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
และช่วยลูกค้าของเราบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน
• มุ่งมั่นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
• ตอกย้ำความเป็นเลิศและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติของงาน