Where we are

จากจุดเริ่มต้นของความเชื่อมั่น สู่การยอมรับตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี ในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (OUT-OF-HOME MEDIA)

ด้วยนโยบายการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและทันสมัยภายใต้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 รายแรกของประเทศไทย ผนวกกับความมุ่งมั่นในการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อผลิตสื่อโฆษณาให้มีความทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เราเป็นบริษัทที่มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับความเชื่อมั่นจากสื่อต่างๆ ยกให้เป็นผู้นำธุรกิจด้านสื่อโฆษณาภายนอก ที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

Life @MACO

Work Hard, Work Smart and Work Fun

เรามุ่งเน้นการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีความสุขในการทำงานด้วยแนวคิดการทำงาน

banner
“ ทำงานที่นี่มีความสุขค่ะ มีอิสระในการทำงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ ที่สำคัญคือผู้บริหารให้ความใส่ใจดูแลให้ความเป็นกันเองเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ ”
คุณแดง-ธมนวรรณ นรินทรวานิช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
banner
“ น่าจะเป็นเพราะที่นี่มีโจทย์ใหม่ๆ ที่ท้าทายตลอดเวลา ซึ่งแต่ละครั้งต้องใช้ทั้งไอเดีย นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการหาคำตอบ แต่ละวันจึงรู้สึกสนุก เพราะได้เจอเทคโนโลยีใหม่ๆ คนใหม่ๆ และผลงานใหม่ๆ ที่ทำให้โลกการทำงานกว้างไกลไม่รู้จบ ”
คุณญา-ญาณิสร์ ทิพากร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสร้างสรรค์
banner
“ MACO เป็นองค์กรที่ให้ความสนใจต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างจริงใจ โดยเฉพาะการเติบโตภายในบริษัท ซึ่งได้มีการเตรียมโอกาสไว้ให้พนักงานอย่างเหลือเฟือ เป็นองค์กรที่ทำให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง ผู้บริหาร ที่ดูแลกันอย่างใกล้ชิด ทำให้รู้สึกมีความสุขในการทำงานร่วมกันค่ะ ”
คุณฝน-เสียงฝน รัตนพรหม
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
banner
“ MACO คือองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอนให้คิดเป็น ทำเป็น สำหรับการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่ได้ลงมือทำจริง มาโก้จึงเปรียบเสมือนองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ต้องการหาประสบการณ์ที่เกิดจากการลงมือทำ และไม่ว่าจะทำแล้วผิดพลาดล้มเหลว ที่องค์กรนี้ก็พร้อมสนับสนุนให้คุณสามารถลุกยืนขึ้นมาใหม่ หรือแม้หากคุณโชคดี ประสบความสำเร็จ ที่องค์กรนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้คุณมีโอกาสก้าวหน้า เช่นเดียวกัน สำหรับคนที่มีความเหมาะสมกับองค์กรของ MACO เห็นควรว่าควรเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี มีไฟ พร้อมเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบสูง ”
คุณอ้อ-นวลจันทร์ นันทวงค์
ผู้จัดการส่วนการขาย 2
banner
“ ปัจจัยสำคัญภายนอกที่ทำให้ตัดสินใจร่วมงานกับ MACO คือ เป็นบริษัทมหาชนที่มีความมั่นคงทางด้านธุรกิจสื่อโฆษณา สามารถเดินทางได้สะดวกหลากหลายเส้นทาง มุมมองประทับใจที่มีกับ MACO คือเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานที่มีความเป็นกันเอง ต้อนรับและให้ความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างดี อีกทั้งยังถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของเนื้อหาการทำงานได้เป็นอย่างดีและครบถ้วน องค์กรของเราเหมาะกับคนที่มีแรงบันดาลใจในการทำงาน มุ่งมั่น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานในภายภาคหน้าครับ ”
คุณฝ้าย-ศิริพงษ์ จำปาทอง
ผู้จัดการแผนกขายทีม 4
banner
“ ในความคิดของผม ต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่ง จำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถ้าเปรียบเด็กจบใหม่อย่างพวกเราเป็นต้นกล้าที่จะต้องเติบโตไปในอนาคตแล้ว MACO ก็เป็นเสมือนโรงเพาะชำที่ดูแลต้นกล้าได้อย่างดีเยี่ยมครับ 3 ปีที่ผ่านมาองค์กรแห่งนี้ Contribute สิ่งต่างๆให้ผมมากกว่าที่ผมคิด และผมก็ไม่ลืมที่จะ Contribute กลับให้แก่ MACO ครับ ”
คุณภัทร-พรภัทร ขาวอุบล
ผู้จัดการโครงการ
banner
“ ปัจจัยที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับ MACO ก็เหมือนกับทุก ๆ คนที่ทำงานประจำที่อยากหางานที่สามารถทำไปจนเกษียณ ที่ทำงานที่สามารถฝากอนาคตได้ ซึ่งผมเคยทำงานด้านตรวจสอบบัญชีมาก่อน เลยเข้ามาดูงบการเงินของ MACO เพื่อช่วยในการตัดสินใจพอได้เข้ามาทำงานในช่วงทดลองงาน ก็รู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานดี สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย รูปแบบการทำงานเป็นมาตรฐาน มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ผู้บริหารระดับสูงลงมาพูดคุยกับพนักงานระดับล่าง ซึ่งผมมองว่ามันดูอบอุ่น มันเหมือนบ้าน ”
คุณบอย-เกรียงไกร ศรีคำ
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี
banner
“ เหตุผลที่เลือกตัดสินใจทำงานกับ MACO คือ อย่างแรกที่เรามองเห็นคือเป็นองค์กรใหญ่ น่าจะต้องมีความท้าทายและการแข่งขันพอสมควร รวมถึงการทำงานที่เป็นระบบเป็นมืออาชีพ เมื่อเราได้เข้ามาสัมผัสก็พบว่าในตำแหน่งงานที่เราทำนั้น มีการทำงานเป็นทีม มีหัวหน้าทีมที่คอยให้คำปรึกษาที่ดี ซึ่งทำให้เราต้องแข่งขันกับตนเอง ซึ่งมันมีความท้าทายว่าต้องทำให้ได้ และที่สำคัญสิ่งที่ MACO มีให้เพิ่มเติมคือ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้คิด วิเคราะห์ ทันโลกอยู่เสมอ ซึ่งทำให้เรามีเครื่องมือในการนำไปใช้แข่งขันกับภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ที่ดีเหล่านี้เองเกิดจากความเป็นมืออาชีพขององค์กรเพื่อสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานทุกท่านนำไปใช้ ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จให้กับตัวเองได้ ”
คุณเมย์-กนกรัตน์ มุสตอฟาดี
เจ้าหน้าที่ขายทีม 3

Work Areas

แนะนำสายงาน / หน่วยงานต่างๆ ใน MACO

หากคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัยพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
เลือกตำแหน่งงานที่สนใจ แล้วรอเราติดต่อกลับได้เลย