Where we are

MACO is Thailand

leading creative and innovative out of home media solution provider.

MACO คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ “CHIEF INNOVATION OFFICER” ตอกย้ำทิศทางธุรกิจมุ่งสู่โลกนวัตกรรม

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO นำโดย คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม”