Where we are

MACO is Thailand

leading creative and innovative out of home media solution provider.

​เทรนด์เทคโนโลยียอดนิยมในปี 2567 ที่ทุกคนต้องเตรียมพร้อม

Machine intelligence หรือ ความชาญฉลาดของเครื่องจักร นั้นทำให้ขอบเขตระหว่างของจริงกับของเสมือนจางลง และวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของอินเทอร์เน็ตล้วนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของเรา แต่บางทีสิ่งสำคัญที่สุดคือการค้นหาวิธีที่จะเติบโตและเจริญรุ่งเรืองต่อไป โดยลดความเสียหายที่เราทำต่อสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุด และอาจรวมไปถึงการฟื้นฟูความเสียหายบางส่วนที่เราเคยทำไว้ในอดีตด้วยซ้ำ และนี้คือภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงเกมเหล่านี้ พร้อมคาดการณ์ว่าเทรนด์เทคโนโลยีแต่ละอันจะส่งผลกระทบต่อชีวิต สังคม และโลกอย่างไรบ้าง

Phygital Convergence
สิ่งของในชีวิตจริงและสิ่งของดิจิทัลมีความเกี่ยวพันกันมากขึ้น เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม หรือ AR และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน หรือ VR พร้อมด้วยอินเทอร์เน็ตที่มีความสมจริงกำลังทำลายอุปสรรคระหว่างโลกทางกายภาพและโดเมนดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ เราดำรงอยู่ในรูปแบบอวตารดิจิทัลในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงมากขึ้นกว่าที่เคย ซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องจริงสำหรับการทำงาน ไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานร่วมกันจากระยะไกลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Teams และ Slack รวมถึงการเล่นเกม ซึ่งเกมออนไลน์และอีสปอร์ตได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าที่เคย เช่นการใช้แอปโซเชียล เช่น TikTok และ Instagram เพื่อสร้างพื้นที่เสมือนจริงที่ทำให้เราสามารถแบ่งปันโมเมนต์จากชีวิต "จริง" ของเรา โดย ได้รับการดูแลจัดการและมีฟิลเตอร์ต่างๆ ทำให้สามารถสร้างบุคลิกดิจิทัลที่กลายเป็นตัวตนเสมือนของเราได้นั้นเอง

ในปี 2567 เราจะยังคงเห็นความแตกต่างระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งหมายความว่าดิจิทัลมีความสมจริงมากขึ้นเรื่อยๆ และของจริงก็มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เหมือนกับดิจิทัลเช่นกัน

Sustainable Technology หรือ เทคโนโลยีความที่ยั่งยืน
เทคโนโลยีที่ยั่งยืนจะยังคงเป็นศูนย์กลางในช่วงปี 2567 ในขณะที่ประเทศและบริษัทต่างๆ ยังคงทำงานต่อไปเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันสุทธิเป็นศูนย์ ในขณะเดียวกัน บุคคลก็จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

เทคโนโลยีที่ยั่งยืนนั้นรวมไปถึงวิธีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น รถยนต์ไฟฟ้า จักรยาน และระบบขนส่งสาธารณะที่จะยังคงเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในปี 2567 นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เช่น การกักเก็บและการจัดเก็บคาร์บอน ตลอดจนเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและพลังงานหมุนเวียน เศรษฐกิจหมุนเวียนจะกลายเป็นแนวคิดที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความทนทาน การรีไซเคิล และการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ และโลกเทคโนโลยีจะเปิดรับแนวคิดต่างๆมากยิ่งขึ้น เช่น การประมวลผลบนคลาวด์สีเขียว ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมถึงการสร้างสรรค์แอปที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ความท้าทายที่นักพัฒนาและผู้ใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืนจะต้องเผชิญในปี พ.ศ. 2567 จะรวมถึงความจำเป็นในการพัฒนาวิธีการที่มีจริยธรรมและยั่งยืนในการจัดหาและสกัดวัสดุที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์การผลิต ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การนำยานพาหนะไฟฟ้ามาใช้ และ ความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มทางภูมิศาสตร์หรือกลุ่มเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันในความสามารถในการเข้าถึงทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังจะตื่นตัวมากขึ้นต่อการมีอยู่ของ Greenwashing ซึ่งเป็นความพยายามที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงบวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะโดยเฉพาะ

ความยืดหยุ่นทางไซเบอร์
การวิจัยชี้ให้เห็นว่าหนึ่งในสองธุรกิจที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในช่วงสามปีที่ผ่านมา และคาดว่าต้นทุนของการโจมตีทางอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2567 เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น โซลูชันเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อเสริมการป้องกันและทำให้เรามีโอกาสต่อสู้อยู่ในระดับสูงในทุกรายการที่ต้องมี

ความสามารถในการฟื้นตัวทางไซเบอร์เป็นมากกว่าการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากยังสรุปมาตรการที่สามารถนำมาใช้เพื่อฟื้นฟูและรับรองความต่อเนื่อง เมื่อมีการละเมิดการป้องกันหรือเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม นี่อาจหมายถึงการมีขั้นตอนการทำงานจากระยะไกล เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถทำงานได้เมื่อพนักงานไม่สามารถมายังศูนย์กลางออฟฟิศได้ ซึ่งเป็นโซลูชันเทคโนโลยีที่เดิมทีอาจไม่ถือเป็นองค์ประกอบของความปลอดภัยทางไซเบอร์
ระบบอัตโนมัติของการป้องกันทางไซเบอร์ผ่าน AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร สร้างกรอบการทำงานแบบบูรณาการที่ผสานมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้ากับโปรโตคอลความต่อเนื่อง และการตระหนักถึงปัจจัยทางสังคมตั้งแต่การโจมตีทางวิศวกรรมทางสังคมไปจนถึงด้านการประชาสัมพันธ์ ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การฟื้นฟูทางไซเบอร์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น และการแข่งขันเพื่อนำเสนอโซลูชันใหม่ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เช่น AI ออกสู่ตลาดก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าความยืดหยุ่นทางไซเบอร์จะกลายเป็นเทรนด์ที่โดดเด่นมากขึ้นตลอดปี 2567 ทั่วทั้งธุรกิจและเทคโนโลยีผู้บริโภค

ที่มา : www.forbes.com