Where we are

MACO is Thailand

leading creative and innovative out of home media solution provider.

คงความน่าสนใจให้แบรนด์ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ได้อย่างไร?

จากสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและคาดเดาไม่ได้นั้น แบรนด์ส่วนใหญ่ต้องทบทวนหรือวางแผนการใช้งบประมาณทางการตลาดอย่างไรกันบ้าง Divanshi Gupta ผู้อำนวยการ The  Marcom Avenue ได้สำรวจวิธีการต่างๆ ที่ทำให้แบรนด์มีบทบาทโดดเด่นท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบากจากการระบาดของ COVID-19 ได้

นักการตลาดจำเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาโอกาสใหม่ รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเตรียมวางแผนเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์สร้างความน่าสนใจนำแบรนด์ไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด! ไม่เพียงแต่ธุรกิจ B2C เท่านั้น แต่ B2B ต่างก็กำลังมองหาวิธีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากช่องทางแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การล็อคดาวน์ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ Coronavirus ในปัจจุบันได้อีกต่อไป 

โน้มน้าวแบรนด์อย่างไรให้ใช้งบประมาณบนสื่อดิจิทัล
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้เนื้อหาออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ คือวิถีใหม่ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์กรต้องพึ่งพาสื่อดิจิทัลในการเข้าถึงและโต้ตอบกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความอยู่รอดในสมรภูมิการแข่งขันทางการตลาดในครั้งนี้ 
โดยแบรนด์ต่างๆต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคหลัง COVID-19 โดยต้องปล่อยให้เทคโนโลยีใหม่เข้ามีบทบาทที่สำคัญในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ หรือกล่าวได้ว่า การเข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรทำ ณ เวลานี้!

แบรนด์ใช้ช่องทางใดสำหรับดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่อยู่ในช่วง pre-COVID-19 การสื่อสารทางเดียวก็ใช้งานได้ดีในการการดึงดูดผู้บริโภค แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม แบรนด์จึงต้องผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ รวมทั้งแสดงถึงการมีส่วนร่วมกับ social distancing และ lockdown ที่กลายเป็น New Normal ของผู้บริโภค ซึ่งช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้งานอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม OTT (Over-the-top ) คือ บริการแพร่ภาพผ่านอินเทอร์เน็ต และการสนทนาเพื่อการขาย
ประเด็นสำคัญที่ควรมุ่งเน้นในขณะที่วางแผนการตลาดใหม่ๆ

อ้างอิงลักษณะพฤติกรรมส่วนบุคคล : การทำแผนที่ journeys ของผู้บริโภคอย่างจริงจังมากขึ้นในการเดินทางข้ามแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแผนการตลาดที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
Big Data และ Analytics : การที่ผู้คนบริโภคเนื้อหาดิจิทัลมากขึ้นทำให้ง่ายต่อการติดตามและทำความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐาน Database 
ในขณะที่การให้ความสำคัญด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมนั้นยังคงเป็นประเด็นสำคัญ แต่การใช้เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่มา : www.adgully.com